Gạch bông Đồng Tâm viền GB0680V_0L5 - F02

Gạch bông Đồng Tâm viền GB0680V_0L5 - F02

3,500 đ ~ 6,000 đ

 374 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền GB0711V_AZ2 - PE1 - CD3-DS

Gạch bông Đồng Tâm viền GB0711V_AZ2 - PE1 - CD3-DS

3,500 đ ~ 6,000 đ

 415 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm góc GB0711V_AZ2 - PE1 - CD3

Gạch bông Đồng Tâm góc GB0711V_AZ2 - PE1 - CD3

3,500 đ ~ 6,000 đ

 512 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền GB0312V_BT1 - BT3 - W

Gạch bông Đồng Tâm viền GB0312V_BT1 - BT3 - W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 398 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm góc GB0312G_BT1-BT3-W

Gạch bông Đồng Tâm góc GB0312G_BT1-BT3-W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 336 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền GB0426V_AH3 - DU2 - PA1

Gạch bông Đồng Tâm viền GB0426V_AH3 - DU2 - PA1

3,500 đ ~ 6,000 đ

 438 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền GB A1

Gạch bông Đồng Tâm viền GB A1

3,500 đ ~ 6,000 đ

 380 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền GB A2 DS

Gạch bông Đồng Tâm viền GB A2 DS

3,500 đ ~ 6,000 đ

 472 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm góc GB A2

Gạch bông Đồng Tâm góc GB A2

3,500 đ ~ 6,000 đ

 411 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền GB A3 DS

Gạch bông Đồng Tâm viền GB A3 DS

3,500 đ ~ 6,000 đ

 379 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm góc GB A3

Gạch bông Đồng Tâm góc GB A3

3,500 đ ~ 6,000 đ

 436 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm góc GB A4 DS

Gạch bông Đồng Tâm góc GB A4 DS

3,500 đ ~ 6,000 đ

 427 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền GB A4

Gạch bông Đồng Tâm viền GB A4

3,500 đ ~ 6,000 đ

 416 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền GB0265VG_CH1-PE1-W

Gạch bông Đồng Tâm viền GB0265VG_CH1-PE1-W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 349 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0265VG_BR1 - KI4 - W

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0265VG_BR1 - KI4 - W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 396 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0662VG_PK1 - PK2 - W

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0662VG_PK1 - PK2 - W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 322 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0343VG_CR2-SA1-DU3-W

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0343VG_CR2-SA1-DU3-W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 335 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0343VG_H03 - H01 - W

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0343VG_H03 - H01 - W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 308 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0388VG_GR3 - GR1 - W

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0388VG_GR3 - GR1 - W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 300 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0265VG_AZ2 - NB1 - W

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0265VG_AZ2 - NB1 - W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 274 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0300VG_BT2 - BT6 - W

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0300VG_BT2 - BT6 - W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 388 Lượt xem

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0300VG_BT3 - BT1 - W

Gạch bông Đồng Tâm viền góc GB0300VG_BT3 - BT1 - W

3,500 đ ~ 6,000 đ

 305 Lượt xem

ĐỒNG TÂM GROUP

TẦM NHÌN

Phát triển bền vững, mang lại hiệu quả tối đa cho nhà đầu tư và điều kiện sống tốt  nhất cho con người.

SỨ MỆNH

Đem đến những tiện ích, hiện đại sang trọng và thẩm mỹ cho cộng đồng, xã hội.

HOÀI BÃO

Trở thành một trong những công ty hàng đầu khu vực châu Á và là đối tác được biết đến bởi thị trường trong và ngoài nước.

BẢN SẮC VĂN HÓA

Nhân văn - đề cao giá trị con người, chung tay vì cộng đồng, xã hội.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Luôn lắng nghe, học hỏi sáng tạo, cải tiến để mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng.

Minh bạch, liêm chính, uy tín trong quản lý và kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp tạo sự gắn bó lâu dài cho cán bộ nhân viên.

Quan tâm có trách nhiệm với cộng đồng.

THÁI ĐỘ VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác.

Thẳng thắn, trung thực, học hỏi cùng phát triển nghề nghiệp.

THÁI ĐỘ VỚI CÔNG VIỆC

Sáng tạo, đổi mới, tự giác, chấp nhận mọi thử thách - khó khăn.

THÁI ĐỘ VỚI KHÁCH HÀNG

Chuyên nghiệp, trung thực và nhiệt tình.

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.