Sắp xếp: View:
Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73

Liên hệ

 120 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 10mm DS-MKK10

Mũi khoan kính phi 10mm DS-MKK10

Liên hệ

 110 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø10x100x160 Bosch 2608831184

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø10x100x160 Bosch 2608831184

37,000 đ ~ 43,000 đ

 481 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16

Liên hệ

 126 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22

Liên hệ

 108 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72

Liên hệ

 128 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 84mm DS-MKK84

Mũi khoan kính phi 84mm DS-MKK84

Liên hệ

 149 Lượt xem

Mũi khoan gạch, đá Kích cỡ 20~60mm

Mũi khoan gạch, đá Kích cỡ 20~60mm

Liên hệ

 3977 Lượt xem

Mũi khoan đá- Mũi me dấu cộng

Mũi khoan đá- Mũi me dấu cộng

Liên hệ

 7589 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 90mm DS-MKK90

Mũi khoan kính phi 90mm DS-MKK90

Liên hệ

 162 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 71mm DS-MKK71

Mũi khoan kính phi 71mm DS-MKK71

Liên hệ

 133 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 11mm DS-MKK11

Mũi khoan kính phi 11mm DS-MKK11

Liên hệ

 105 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 127mm DSHAH127MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 127mm DSHAH127MMDEN

622,000 đ ~ 889,000 đ

 379 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 25mm DSHAH25MMCAM

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 25mm DSHAH25MMCAM

188,000 đ ~ 268,000 đ

 410 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 81mm DS-MKK81

Mũi khoan kính phi 81mm DS-MKK81

Liên hệ

 132 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 55mm DS-MKK55

Mũi khoan kính phi 55mm DS-MKK55

Liên hệ

 93 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 18mm DS-MKK18

Mũi khoan kính phi 18mm DS-MKK18

Liên hệ

 96 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79

Liên hệ

 127 Lượt xem

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

35,000 đ ~ 43,000 đ

 462 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876

875,000 đ ~ 980,000 đ

 420 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 26mm DS-MKK26

Mũi khoan kính phi 26mm DS-MKK26

Liên hệ

 105 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 60mm DS-MKK60

Mũi khoan kính phi 60mm DS-MKK60

Liên hệ

 91 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866

475,000 đ ~ 540,000 đ

 437 Lượt xem

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

125,000 đ ~ 140,000 đ

 468 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 57mm DS-MKK57

Mũi khoan kính phi 57mm DS-MKK57

Liên hệ

 103 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 37mm DS-MKK37

Mũi khoan kính phi 37mm DS-MKK37

Liên hệ

 125 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097

378,000 đ

 568 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 61mm DS-MKK61

Mũi khoan kính phi 61mm DS-MKK61

Liên hệ

 108 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862

420,000 đ ~ 520,000 đ

 447 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

32,000 đ ~ 37,000 đ

 475 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 10mm DS-MKK10
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø10x100x160 Bosch 2608831184
 0 Nhu cầu từ khách hàng

37,000 đ

~ 43,000 đ

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 84mm DS-MKK84
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan gạch, đá Kích cỡ 20~60mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu cộng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 90mm DS-MKK90
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 71mm DS-MKK71
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 11mm DS-MKK11
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 127mm DSHAH127MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

622,000 đ

~ 889,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 25mm DSHAH25MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

188,000 đ

~ 268,000 đ

Mũi khoan lổ dùng cho đá Granit, đá hoa cương DSL0005
 0 Nhu cầu từ khách hàng

385,000 đ

Mũi khoan kính phi 81mm DS-MKK81
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 55mm DS-MKK55
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 18mm DS-MKK18
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795
 0 Nhu cầu từ khách hàng

35,000 đ

~ 43,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876
 0 Nhu cầu từ khách hàng

875,000 đ

~ 980,000 đ

Mũi khoan kính phi 26mm DS-MKK26
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 60mm DS-MKK60
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866
 0 Nhu cầu từ khách hàng

475,000 đ

~ 540,000 đ

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi khoan kính phi 57mm DS-MKK57
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 37mm DS-MKK37
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099
 1 Nhu cầu từ khách hàng

840,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097
 1 Nhu cầu từ khách hàng

378,000 đ

Mũi khoan kính phi 61mm DS-MKK61
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862
 0 Nhu cầu từ khách hàng

420,000 đ

~ 520,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178
 0 Nhu cầu từ khách hàng

32,000 đ

~ 37,000 đ