Sắp xếp: View:
Mũi khoan kính phi 23mm DS-MKK23

Mũi khoan kính phi 23mm DS-MKK23

Liên hệ

 89 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 30mm DS-MKK30

Mũi khoan kính phi 30mm DS-MKK30

Liên hệ

 86 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 28mm DS-MKK28

Mũi khoan kính phi 28mm DS-MKK28

Liên hệ

 87 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Hanghua Ø 30mm DSHAH30MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Hanghua Ø 30mm DSHAH30MMDEN

199,000 đ ~ 284,000 đ

 184 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 32mm DS-MKK32

Mũi khoan kính phi 32mm DS-MKK32

Liên hệ

 79 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 66mm DS-MKK66

Mũi khoan kính phi 66mm DS-MKK66

Liên hệ

 91 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 152mm DSHAH152MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 152mm DSHAH152MMDEN

745,000 đ ~ 1,064,000 đ

 331 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM

216,000 đ ~ 308,000 đ

 300 Lượt xem

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

125,000 đ ~ 140,000 đ

 462 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862

420,000 đ ~ 520,000 đ

 405 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7

Liên hệ

 85 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874

670,000 đ ~ 750,000 đ

 346 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 54mm DS-MKK54

Mũi khoan kính phi 54mm DS-MKK54

Liên hệ

 69 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 40mm DSHAH40MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 40mm DSHAH40MMDEN

221,000 đ ~ 316,000 đ

 322 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 27mm DS-MKK27

Mũi khoan kính phi 27mm DS-MKK27

Liên hệ

 107 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 74mm DS-MKK74

Mũi khoan kính phi 74mm DS-MKK74

Liên hệ

 101 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 180mm DSHAH180MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 180mm DSHAH180MMDEN

882,000 đ ~ 1,260,000 đ

 373 Lượt xem

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111

540,000 đ ~ 600,000 đ

 414 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø40x400x520 Bosch 2608685877

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø40x400x520 Bosch 2608685877

1,180,000 đ ~ 1,320,000 đ

 345 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 38mm DS-MKK38

Mũi khoan kính phi 38mm DS-MKK38

Liên hệ

 154 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 63mm DS-MKK63

Mũi khoan kính phi 63mm DS-MKK63

Liên hệ

 69 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72

Liên hệ

 105 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

435,000 đ ~ 490,000 đ

 357 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

32,000 đ ~ 37,000 đ

 430 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 53mm DS-MKK53

Mũi khoan kính phi 53mm DS-MKK53

Liên hệ

 100 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 21mm DS-MKK21

Mũi khoan kính phi 21mm DS-MKK21

Liên hệ

 77 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623

320,000 đ ~ 370,000 đ

 1370 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85

Liên hệ

 107 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098

612,000 đ

 444 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 12mm DS-MKK12

Mũi khoan kính phi 12mm DS-MKK12

Liên hệ

 83 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 23mm DS-MKK23
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 30mm DS-MKK30
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 28mm DS-MKK28
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Hanghua Ø 30mm DSHAH30MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

199,000 đ

~ 284,000 đ

Mũi khoan kính phi 32mm DS-MKK32
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 66mm DS-MKK66
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 152mm DSHAH152MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

745,000 đ

~ 1,064,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

216,000 đ

~ 308,000 đ

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862
 0 Nhu cầu từ khách hàng

420,000 đ

~ 520,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099
 1 Nhu cầu từ khách hàng

840,000 đ

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874
 0 Nhu cầu từ khách hàng

670,000 đ

~ 750,000 đ

Mũi khoan kính phi 54mm DS-MKK54
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 40mm DSHAH40MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

221,000 đ

~ 316,000 đ

Mũi khoan kính phi 27mm DS-MKK27
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 74mm DS-MKK74
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 180mm DSHAH180MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

882,000 đ

~ 1,260,000 đ

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111
 0 Nhu cầu từ khách hàng

540,000 đ

~ 600,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø40x400x520 Bosch 2608685877
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,180,000 đ

~ 1,320,000 đ

Mũi khoan kính phi 38mm DS-MKK38
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 63mm DS-MKK63
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864
 0 Nhu cầu từ khách hàng

435,000 đ

~ 490,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178
 0 Nhu cầu từ khách hàng

32,000 đ

~ 37,000 đ

Mũi khoan kính phi 53mm DS-MKK53
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 21mm DS-MKK21
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623
 0 Nhu cầu từ khách hàng

320,000 đ

~ 370,000 đ

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098
 0 Nhu cầu từ khách hàng

612,000 đ

Mũi khoan kính phi 12mm DS-MKK12
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan lổ dùng cho đá Granit, đá hoa cương DSL0005
 0 Nhu cầu từ khách hàng

385,000 đ