Sắp xếp: View:
Mũi khoan kính phi 86mm DS-MKK86

Mũi khoan kính phi 86mm DS-MKK86

Liên hệ

 96 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097

378,000 đ

 503 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø14x100x160 Bosch 2608831197

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø14x100x160 Bosch 2608831197

63,000 đ ~ 75,000 đ

 463 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 35mm DS-MKK35

Mũi khoan kính phi 35mm DS-MKK35

Liên hệ

 95 Lượt xem

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

35,000 đ ~ 43,000 đ

 410 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 140mm DSHAH140MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 140mm DSHAH140MMDEN

686,000 đ ~ 980,000 đ

 397 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 17mm DS-MKK17

Mũi khoan kính phi 17mm DS-MKK17

Liên hệ

 81 Lượt xem

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ

Liên hệ

 5610 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 132mm DSHAH132MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 132mm DSHAH132MMDEN

647,000 đ ~ 924,000 đ

 294 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 6mm DS-MKK6

Mũi khoan kính phi 6mm DS-MKK6

Liên hệ

 85 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40

Liên hệ

 100 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 23mm DS-MKK23

Mũi khoan kính phi 23mm DS-MKK23

Liên hệ

 79 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 127mm DSHAH127MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 127mm DSHAH127MMDEN

622,000 đ ~ 889,000 đ

 330 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 12mm DS-MKK12

Mũi khoan kính phi 12mm DS-MKK12

Liên hệ

 75 Lượt xem

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111

540,000 đ ~ 600,000 đ

 394 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 70mm DS-MKK70

Mũi khoan kính phi 70mm DS-MKK70

Liên hệ

 80 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876

875,000 đ ~ 980,000 đ

 371 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16

Liên hệ

 84 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DSHAH102MMCADE

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DSHAH102MMCADE

500,000 đ ~ 714,000 đ

 387 Lượt xem

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

125,000 đ ~ 140,000 đ

 446 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 64mm DS-MKK64

Mũi khoan kính phi 64mm DS-MKK64

Liên hệ

 63 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73

Liên hệ

 88 Lượt xem

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

125,000 đ ~ 140,000 đ

 390 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 59mm DS-MKK59

Mũi khoan kính phi 59mm DS-MKK59

Liên hệ

 67 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623

320,000 đ ~ 370,000 đ

 1350 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 65mm DS-MKK65

Mũi khoan kính phi 65mm DS-MKK65

Liên hệ

 75 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

435,000 đ ~ 490,000 đ

 343 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM

216,000 đ ~ 308,000 đ

 285 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 8mm DS-MKK8

Mũi khoan kính phi 8mm DS-MKK8

Liên hệ

 74 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 90mm DS-MKK90

Mũi khoan kính phi 90mm DS-MKK90

Liên hệ

 119 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 82mm DS-MKK82

Mũi khoan kính phi 82mm DS-MKK82

Liên hệ

 98 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 86mm DS-MKK86
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097
 1 Nhu cầu từ khách hàng

378,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø14x100x160 Bosch 2608831197
 0 Nhu cầu từ khách hàng

63,000 đ

~ 75,000 đ

Mũi khoan kính phi 35mm DS-MKK35
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795
 0 Nhu cầu từ khách hàng

35,000 đ

~ 43,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 140mm DSHAH140MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

686,000 đ

~ 980,000 đ

Mũi khoan kính phi 17mm DS-MKK17
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 132mm DSHAH132MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

647,000 đ

~ 924,000 đ

Mũi khoan lổ dùng cho đá Granit, đá hoa cương DSL0005
 0 Nhu cầu từ khách hàng

385,000 đ

Mũi khoan kính phi 6mm DS-MKK6
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 23mm DS-MKK23
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 127mm DSHAH127MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

622,000 đ

~ 889,000 đ

Mũi khoan kính phi 12mm DS-MKK12
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111
 0 Nhu cầu từ khách hàng

540,000 đ

~ 600,000 đ

Mũi khoan kính phi 70mm DS-MKK70
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876
 0 Nhu cầu từ khách hàng

875,000 đ

~ 980,000 đ

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DSHAH102MMCADE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

500,000 đ

~ 714,000 đ

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi khoan kính phi 64mm DS-MKK64
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi khoan kính phi 59mm DS-MKK59
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623
 0 Nhu cầu từ khách hàng

320,000 đ

~ 370,000 đ

Mũi khoan kính phi 65mm DS-MKK65
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864
 0 Nhu cầu từ khách hàng

435,000 đ

~ 490,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

216,000 đ

~ 308,000 đ

Mũi khoan kính phi 8mm DS-MKK8
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 90mm DS-MKK90
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 82mm DS-MKK82
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ