Sắp xếp: View:
Vữa xây gạch không nung Mova Wall 600 Clair

Vữa xây gạch không nung Mova Wall 600 Clair

199,000 đ

 4418 Lượt xem

Keo sữa hai thành phần CBI-GN01

Keo sữa hai thành phần CBI-GN01

1,500,000 đ

 3850 Lượt xem

Xi măng Thăng long bao 50kg PCB40

Xi măng Thăng long bao 50kg PCB40

73,000 đ

 708 Lượt xem

Keo chà ron cao cấp Weber color HR

Keo chà ron cao cấp Weber color HR

415,000 đ

 3877 Lượt xem

Keo Epoxy hai thành phần AE- 3000

Keo Epoxy hai thành phần AE- 3000

160,000 đ

 624 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone SUPER LATEX 999

Chất chống thấm Gritone SUPER LATEX 999

25,000 đ ~ 30,000 đ

 298 Lượt xem

Keo miết mạch Mater M001

Keo miết mạch Mater M001

8,700 đ

 436 Lượt xem

5 Bộ keo dán đá Epoxy hai thành phần SJE-3000 (AB)

5 Bộ keo dán đá Epoxy hai thành phần SJE-3000 (AB)

1,450,000 đ ~ 1,600,000 đ

 236 Lượt xem

Vữa tự san phẳng Gritone Self Leveling SLC 4273

Vữa tự san phẳng Gritone Self Leveling SLC 4273

5,000 đ ~ 10,000 đ

 344 Lượt xem

Keo miết mạch MOVA DSK-JGF-W

Keo miết mạch MOVA DSK-JGF-W

11,500 đ

 9362 Lượt xem

Keo dán gạch đá Mater M202

Keo dán gạch đá Mater M202

4,500 đ

 316 Lượt xem

Vữa xây, trát nhẹ mác 50 Mater M301

Vữa xây, trát nhẹ mác 50 Mater M301

140,000 đ ~ 160,000 đ

 454 Lượt xem

Keo Dán Gạch cá sấu DSK03 RED CROCODILE

Keo Dán Gạch cá sấu DSK03 RED CROCODILE

22,000 đ ~ 28,000 đ

 5447 Lượt xem

Keo dán gạch Weber tai vis

Keo dán gạch Weber tai vis

270,000 đ ~ 300,000 đ

 355 Lượt xem

Vữa khô trộn sẵn mác 50 Mater M501

Vữa khô trộn sẵn mác 50 Mater M501

100,000 đ ~ 160,000 đ

 421 Lượt xem

Keo dán gạch Weber.tai GRES

Keo dán gạch Weber.tai GRES

26,600 đ

 5241 Lượt xem

Xi măng Holcim Đa Dụng PCB 40

Xi măng Holcim Đa Dụng PCB 40

89,000 đ

 1342 Lượt xem

Vữa rót không có ngót Gritone Grout 2640

Vữa rót không có ngót Gritone Grout 2640

6,500 đ ~ 10,000 đ

 350 Lượt xem

 Keo dán gạch ELOX - P2

Keo dán gạch ELOX - P2

6,300 đ ~ 7,300 đ

 11799 Lượt xem

Keo dán gạch ELOX - P1

Keo dán gạch ELOX - P1

7,500 đ ~ 8,500 đ

 11056 Lượt xem

Vữa đặc biệt không co ngót Mova Grout

Vữa đặc biệt không co ngót Mova Grout

11,000 đ ~ 17,000 đ

 705 Lượt xem

Keo dán gạch ELOX - P3

Keo dán gạch ELOX - P3

5,800 đ ~ 6,800 đ

 7819 Lượt xem

Vữa khô xây dựng bê tông BLOCK-MORTAR

Vữa khô xây dựng bê tông BLOCK-MORTAR

5,000 đ

 5709 Lượt xem

Keo miết mạch thô Mova DSK-JGB-2

Keo miết mạch thô Mova DSK-JGB-2

19,600 đ

 494 Lượt xem

Vữa xây cho bê tông nhẹ Gritone Mortar CL100

Vữa xây cho bê tông nhẹ Gritone Mortar CL100

5,000 đ ~ 9,500 đ

 349 Lượt xem

Vữa xây gạch không nung Mova Wall 600 Clair
 0 Nhu cầu từ khách hàng

199,000 đ

Keo sữa hai thành phần CBI-GN01
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500,000 đ

Vữa chống thấm đàn hồi gốc xi măng hai thành phần MAPELASTIC
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,390,000 đ

Keo dán gạch, đá trong nhà CEM DSK-ELOX P001
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

Hợp chất chống mài mòn bề mặt sàn bê tông DS4425
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Xi măng Thăng long bao 50kg PCB40
 0 Nhu cầu từ khách hàng

73,000 đ

Keo chà ron cao cấp Weber color HR
 0 Nhu cầu từ khách hàng

415,000 đ

Keo Epoxy hai thành phần AE- 3000
 0 Nhu cầu từ khách hàng

160,000 đ

Chất chống thấm Gritone SUPER LATEX 999
 0 Nhu cầu từ khách hàng

25,000 đ

~ 30,000 đ

Keo miết mạch Mater M001
Keo miết mạch Mater M001

 436 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

8,700 đ

5 Bộ keo dán đá Epoxy hai thành phần SJE-3000 (AB)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,450,000 đ

~ 1,600,000 đ

Vữa tự san phẳng Gritone Self Leveling SLC 4273
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,000 đ

~ 10,000 đ

Keo miết mạch MOVA DSK-JGF-W
Keo miết mạch MOVA DSK-JGF-W

 9362 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,500 đ

Keo dán gạch đá Mater M202
Keo dán gạch đá Mater M202

 316 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,500 đ

Vữa xây, trát nhẹ mác 50 Mater M301
 0 Nhu cầu từ khách hàng

140,000 đ

~ 160,000 đ

Keo Dán Gạch cá sấu DSK03 RED CROCODILE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

22,000 đ

~ 28,000 đ

Keo dán gạch Weber tai vis
Keo dán gạch Weber tai vis

 355 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

270,000 đ

~ 300,000 đ

Vữa khô trộn sẵn mác 50 Mater M501
 0 Nhu cầu từ khách hàng

100,000 đ

~ 160,000 đ

Keo dán gạch Weber.tai GRES
Keo dán gạch Weber.tai GRES

 5241 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

26,600 đ

Xi măng Holcim Đa Dụng PCB 40
Xi măng Holcim Đa Dụng PCB 40

 1342 Lượt xem

 1 Nhu cầu từ khách hàng

89,000 đ

Vữa đặc biệt tăng cứng bề mặt sàn (floor hardener) Mova Dur
 0 Nhu cầu từ khách hàng

9,000 đ

~ 15,000 đ

Vữa rót không có ngót Gritone Grout 2640
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,500 đ

~ 10,000 đ

Vữa tự san phẳng gốc xi măng epoxy cải tiến Sikafloor-81 EpoCem
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,460,000 đ

 Keo dán gạch ELOX - P2
Keo dán gạch ELOX - P2

 11799 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,300 đ

~ 7,300 đ

Keo dán gạch ELOX - P1
Keo dán gạch ELOX - P1

 11056 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

7,500 đ

~ 8,500 đ

Keo dán đá TEENIAX/DSK-V0.8L vàng trọng lượng 0,8lit/lon
 0 Nhu cầu từ khách hàng

38,000 đ

~ 40,000 đ

Vữa đặc biệt không co ngót Mova Grout
 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,000 đ

~ 17,000 đ

30 Bộ keo dán đá Epoxy hai thành phần SJE-3000 (AB)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,330,000 đ

Keo dán gạch ELOX - P3
Keo dán gạch ELOX - P3

 7819 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,800 đ

~ 6,800 đ

Vữa khô xây dựng bê tông BLOCK-MORTAR
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,000 đ

Keo miết mạch thô Mova DSK-JGB-2
 0 Nhu cầu từ khách hàng

19,600 đ

Vữa xây cho bê tông nhẹ Gritone Mortar CL100
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,000 đ

~ 9,500 đ