Sắp xếp: View:
Bu lông neo

Bu lông neo

1,500 đ ~ 2,100 đ

 621 Lượt xem

Bu lông inox 8x100mm DSV-810

Bu lông inox 8x100mm DSV-810

3,000 đ ~ 5,000 đ

 788 Lượt xem

Bu lông vít nở 8x120mm DSV-812

Bu lông vít nở 8x120mm DSV-812

3,000 đ ~ 5,000 đ

 1023 Lượt xem

Bu lông nở thép

Bu lông nở thép

6,000 đ ~ 9,000 đ

 832 Lượt xem

Bu lông nở nút sắt M10x60

Bu lông nở nút sắt M10x60

1,500 đ ~ 1,000 đ

 801 Lượt xem

Bu lông nở sắt M10x80

Bu lông nở sắt M10x80

1,200 đ

 810 Lượt xem

Bu lông nở sắt M14x100

Bu lông nở sắt M14x100

4,000 đ ~ 8,000 đ

 2726 Lượt xem

Bu lông móng

Bu lông móng

5,200 đ ~ 5,700 đ

 653 Lượt xem

Bu lông neo
Bu lông neo

 621 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500 đ

~ 2,100 đ

Bu lông inox 8x100mm DSV-810
Bu lông inox 8x100mm DSV-810

 788 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

~ 5,000 đ

Bu lông vít nở 8x120mm DSV-812
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

~ 5,000 đ

Bu lông nở thép
Bu lông nở thép

 832 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 9,000 đ

Bu lông nở nút sắt M10x60
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500 đ

~ 1,000 đ

Bu lông nở sắt M10x80
Bu lông nở sắt M10x80

 810 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,200 đ

Bu lông nở sắt M14x100
Bu lông nở sắt M14x100

 2726 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,000 đ

~ 8,000 đ

Bu lông móng
Bu lông móng

 653 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,200 đ

~ 5,700 đ